Decyzją Kapituły programu Symbol 2021 RoboJet uzyskał tytuł Symbol Jakości 2021

Symbol to ogólnopolski program medialny, prowadzony przez redakcję Monitora Rynkowego, w którym wyróżniane są firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie #MonitorRynkowy

                    

NASZE PRODUKTY: